ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Według obowiązujących zapisów prawnych firma Greenie Polska Sp. z o. o. nie może prowadzić zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Każdy podmiot gospodarczy powinien we własnym zakresie wpisać się do rejestru BDO (Baza danych odpadowych). Podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien przekazać zużyty sprzęt do profesjonalnego punktu zbioru w swojej okolicy, lub też skorzystać ze strony https://zuzyteoswietlenie.pl/ po spełnieniu podanych tam założeń logistycznych.

UTYLIZACJA STAREGO SPRZĘTU

Firma Greenie Polska Sp. z o. o. zajmuje się także utylizacją starych lamp. Po modernizacji oświetlenia Klient oddaje zużyte oprawy, a my zajmujemy się procesem utylizacji.

Utylizacja starych świetlówek jest bardzo ważna, ponieważ zawierają one rtęć i wiele innych szkodliwych substancji, które są niebezpieczne po rozbiciu bańki. Zużytych świetlówek nie można wyrzucać do kontenerów, należy zanieść je do sklepu, w którym zakupiliśmy sprzęt.