ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Według obowiązujących zapisów prawnych firma Greenie Polska Sp. Z o. o. nie może prowadzić zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Każdy podmiot gospodarczy powinien we własnym zakresie wpisać się do rejestru BDO (Baza danych odpadowych). Podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien przekazać zużyty sprzęt do profesjonalnego punktu zbioru w swojej okolicy, lub też skorzystać ze strony https://zuzyteoswietlenie.pl/ po spełnieniu podanych tam założeń logistycznych.