Polityka prywatności i ochrony danych osobowych hurtlamp.pl

Przykładamy ogromną uwagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z naszej hurtowni lamp hurtlamp.pl. Niniejszy dokument tłumaczy sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy informacje o użytkownikach.

Administrator danych osobowych

Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k. posiadająca siedzibę przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377883, REGON 142827086, NIP 521-35-93-400 jest administratorem danych osobowych użytkowników hurtowni hurtlamp.pl. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@hurtlamp.pl bądź pod adresem siedzimy: ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa.

1. Polityka plików “cookies”

Pliki “cookies” tzw. ciasteczka to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Służą do analizowania ruchu na stronie serwisu. Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki internetowej, by “cookies” były zapisywane automatycznie, w innym wypadku należy wyrazić na to zgodę.

1.1. Jakich plików “cookies” używamy?

Wykorzystujemy pliki cookies, które niezbędne są do prawidłowego działania naszej hurtowni internetowej hurtlamp.pl. Służą one przede wszystkim do właściwego działania serwisu, umożliwiają logowanie, a także dokonanie zakupu i prawidłową nawigację po hurtowni. Bez wykorzystania plików “cookies” korzystanie z hurtlamp.pl jest niemożliwe. Wśród plików cookies wyróżnić możemy:

 • funkcjonalne pliki cookies, które służą zapamiętaniu preferencji użytkownika, któremu można dzięki nim zaoferować spersonalizowane i najlepiej dopasowane funkcje (w tym np. ilość na stronie, sposób, w jaki będą wyświetlane produkty),
 • statystyczne pliki cookies służące do zbierania informacji statystycznych o użytkownikach hurtlamp.pl.

1.2. Cookies - w jakim celu są wykorzystywane?

Dzięki plikom “cookies” możemy sprawdzić, jakie strony hurtowni hurtlamp.pl są używane. Dzięki temu możemy dokonać analizy i ulepszać działanie naszej hurtowni. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej dane usuwane są z systemu.

1.3. Szczegółowe wykorzystanie plików cookies

 • dostosowanie do preferencji użytkownika strony hurtlamp.pl (w tym szczególnie do prawidłowego wyświetlania strony internetowej dzięki rozpoznaniu parametrów urządzenia użytkownika oraz do zachowania sesji zalogowanego użytkownika, dzięki czemu nie musi on logować się na każdej podstronie sklepu osobno,
 • “cookies” pozwalają na korzystanie z takich funkcji jak np. “koszyk” czy “ulubione”,
 • umożliwiają ocenę stosowanych działań marketingowych (np. z zastosowaniem funkcji Google Adwords),
 • zbieranie danych statystycznych (np. z wykorzystaniem Google Analitycs)
 • logowanie do serwisu hurtlamp.pl z serwisu Facebook.com,
 • korzystanie z interaktywnych funkcji do popularyzacji w mediach społecznościowych,
 • pobierania i prezentowania pochodzących z serwisów zewnętrznych ceneo.pl i opineo.pl opini na stronach hurtlamp.pl

W każdym momencie Użytkownik może zmienić sposób korzystania lub usunąć pliki “cookies”. Szczegóły na ten temat znaleźć można w swojej przeglądarce internetowej.

2. Dane osobowe

2.1. Jakie dane osobowe Klientów gromadzimy?

W przypadku Klientów dokonujących u nas zamówień gromadzimy następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dane teleadresowe: adres (w tym korespondencyjny i rozliczeniowy, adres e-mail, dane bankowe, numer telefonu),
 • informacje dotyczące zrealizowanej transakcji (wartość usługi, zakupione towary),
 • w przypadku, gdy Użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, zbieramy: imię, adres e-mail, kraj oraz płeć,
 • dane dotyczące korespondencji między hurtlamp.pl a Klientem,
 • dane dotyczące zachowania na stronach.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak bez wyrażenia na nie zgody świadczenie niektórych usług przez hurtownię lamp hurtlamp.pl może okazać się niemożliwe.

2.2. Dane osobowe - gromadzenie i przetwarzanie

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • realizacja dokonanych zakupów,
 • obsługa kart płatniczych,
 • wsparcie usług kredytowych,
 • realizacja zamówień, reklamacji, wniosków CA oraz spraw związanych z realizacją zamówienia,
 • wdrażania nowych funkcji i usług na hurtlamp.pl,
 • dla zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • do obsługi zgłoszeń i zapytań z formularza kontaktowego,
 • do rozwiązywania wynikłych na hurtlamp.pl problemów technicznych,
 • w celach podatkowych i rachunkowych

W celu ochrony interesu hurtlamp.pl dane osobowe, jakie przetwarzamy, służą również do monitorowania aktywności na naszej stronie hurtlamp.pl, do organizacji konkursów i akcji promocyjnych, do personalizacji reklam oraz kontaktowania się z Klientem w ramach dozwolonych działań marketingowych, prowadzenia statystyk oraz windykacji należności.

Dane osobowe przetwarzamy również poprzez profilowanie automatyczne, służące do analizy osobistych zainteresowań i preferencji.

2.3. Dane osobowe - komu są udostępniane

Przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może mieć miejsce, gdy wymaga tego realizacja złożonego w hurtlamp.pl zamówienia, a także w sytuacji uzasadnionego interesu prawnego oraz wtedy, kiedy Klient wyraził na to zgodę. Dane mogą być przekazywane:

 • w celu przetwarzania płatności podmiotom zajmującym się usługami płatniczymi,
 • firmom kredytowym (na zakup przedmiotów z naszej hurtowni),
 • firmom przewozowym (w celu realizacji przesyłki),
 • w celu realizacji zwrotów lub reklamacji,
 • firmom zajmujących się księgowością (wystawienie dokumentów, faktury VAT),
 • firmom realizującym usługi oprogramowania np. newslettera, zajmujących się hostingiem oraz wsparciem informatycznym, firmom świadczącym usługi masowych wysyłek SMS,
 • do firm zajmujących się katalogowaniem reklamacji,
 • firmom zajmującym się serwisem i naprawą (przy reklamacji),
 • firmom zajmującym się usługami opiniotwórczymi, takimi jak Ceneo.pl,
 • firmom, które wspierają działania marketingowe, organizację promocji,
 • organom publicznym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie w ramach prawnie uzasadnionego interesu przetwarzają dane osobowe, mogą to czynić zgodnie z własnymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

2.4. Ochrona danych osobowych

Zależy nam na ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych użytkowników hurtlamp.pl. W ochronie danych osobowych stosujemy fizyczne, organizacyjne i elektroniczne procedury chroniące te dane. Stosujemy protokół SSL, dzięki czemu dane przesyłane są w zaszyfrowanej postaci. Dodatkowo wprowadziliśmy zabezpieczenie w postaci reCAPTCHA.

3. Uprawnienia użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich usuwania i poprawiania, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Gwarantujemy spełnienie przysługujących użytkownikom praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Przechowywanie danych osobowych

Po zakończeniu realizacji zamówienia Użytkownika jego dane osobowe przechowywane są w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, w celu zapobiegania oszustwom, a także w celach wynikających z przepisów prawnych (cele podatkowe i rachunkowe). Twoje dane osobowe mogą być przez nas przechowywane również w celach marketingowych do czasu wycofania zgody przez użytkownika.

5. Odnośniki do innych stron internetowych

Na stronie hurtlamp.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Hurtlamp.pl nie bierze odpowiedzialności za dane osobowe użytkowników na stronach po opuszczeniu hurtlamp.pl.

6. Kontrola i poprawa danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do poprawy swoich danych osobowych. Podobnie też jak ma prawo do ograniczenia ich używania. Możesz wycofać zgodę służącą wykorzystaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, wystarczy poinformować nas o tym pod adresem e-mail sklep@hurtlamp.pl, bądź metodą tradycyjną pod adresem: ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa.